Διπλοκατοικία στην Παιανία

Η ανάπτυξή των κτιριακών όγκων έγινε με κριτήριο τον καλύτερο ηλιασμό των κατοικιών και των υπαιθρίων χώρων. Χαρακτηριστικό στοιχείο της λύσης είναι η σύνδεση των χώρων υποδοχής με τις αντίστοιχες αυλές τους. Η επιφάνεια κάθε κατοικίας είναι 180 τ.μ.