Ανακαίνιση διαμερίσματος στα Εξάρχεια
Ανακαίνιση διαμερίσματος 50μ2 στα Εξάρχεια. Η προτεινόμενη λύση επιδιώκει να αυξήσει την ωφέλιμη επιφάνεια του διαμερίσματος και να βελτιώσει την έκθεση του στο φυσικό φως. Έτσι καταργείται το μικρό χωλ εισόδου που μετατρέπεται σε αποθηκευτικό χώρο και ανοίγει η κουζίνα οποία αξιοποιεί έναν φωταγωγό όσο γίνεται περισσότερο αντικαθιστώντας τους τοίχους του με ανοίγματα, επιτρέπει στο φυσικό φως να εισχωρήσει στον κεντρικό χώρο του διαμερίσματος που πριν ήταν σκοτεινός.

Εξάρχεια – Αθήνα

50 m2