Κατοικία στα Καλύβια
Μονοκατοικία στα Καλύβια σε ένα ιδιαίτερα επίμηκες οικόπεδο διαστάσεων 20Χ200 μέτρα. Οι χώροι υποδοχής αναπτύσσονται γύρω από μία εσωτερική αυλή διαχωρίζοντας το καθιστικό από τον χώρο εστίασης και κουζίνας. Σημαντικό ρόλο στη ζωή του σπιτιού έχει η πισίνα που είναι προσβάσιμη από όλους τους υπαίθριους χώρους του σπιτιού.

Καλύβια Αττικής

200 m2