Κατοικία στο Χαλάνδρι
Διπλοκατοικία στο Χαλάνδρι από δύο ανεξάρτητες διώροφες κατοικίες. Το μικρό γωνιακό οικόπεδο, σε συνδυασμό με τις αυξημένες απαιτήσεις του κτιριολογικού προγράμματος, οδηγούσε σε περιορισμό του χώρου κάθε κατοικίας. Η επιλογή διώροφων καθιστικών χώρων επέτρεψε στις κατοικίες να αποκτήσουν μία αίσθηση μεγαλύτερου χώρου.  Επιφάνεια κάθε κατοικίας   170 τ.μ.

Χαλάνδρι Αττικής

340 m2