Εργαστήριο αισθητικής στο Περιστέρι
Εργαστήριο αισθητικής σε ισόγειο επιφάνειας 50μ2. Χαρακτηριστικό στοιχείο της λύσης είναι η δυνατότητα προσαρμογής του χώρου ανάλογα με τη χρήση του. Όταν απαιτείται η εξασφάλιση της ιδιωτικότητας του επισκέπτη, υπάρχει σαφής διαχωρισμός υποδοχής-αναμονής και θεραπείας, ενώ όταν οι συνθήκες επιτρέπουν ο χώρος ενοποιείται οπτικά με τη χρήση μεγάλων κρυστάλλινων επιφανειών.

Περιστέρι Αττικής

50 m2