Διαμόρφωση ορόφου γραφείων στη Λ. Κηφισίας – 2
Διαμόρφωση χώρων εργασίας σε όροφο επιφάνειας 2.000μ2. Πρόκειται για την επέκταση των γραφείων εταιρείας τουρισμού που ενοικίασε έναν επιπλεον όροφο σε κτίριο γραφείων. Σε αντίθεση με τον αρχικό χώρο του 4ου ορόφου στον οποίο εγκαταστάθηκε το σύνολο των εργαζομένων της εταιρείας η επέκταση των γραφείων στον 1ο όροφο προέβλεπε μία οργάνωση χώρου σε ομάδες εργασίας διαφορετικών μεγεθών. Δεδομένου ότι οι ομάδες εργασίας δεν θα είναι σταθερές ο χώρος θα πρέπει να αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τις προκύπτουσες ανάγκες. Σημαντικό στοιχείο στην διαμόρφωση της πρότασης είναι οι χώροι – καθιστικά άτυπων συσκέψεων, οι θεματικές αίθουσες συσκέψεων και ο άπλετος χώρος εστίασης και γυμναστικής.

Αμπελόκηποι – Αθήνα

2000 m2