Διαμόρφωση ορόφου γραφείων στη Λ. Κηφισίας – 1
Διαμόρφωση γραφείων σε όροφο επιφάνειας 2000μ2. Πρόκειται για τα γραφεία εταιρείας τουρισμού με 180 εργαζόμενους. Το κτιριολογικό πρόγραμμα της εταιρείας απαιτούσε την συνύπαρξη χώρων με αντίθετα χαρακτηριστικά: Χώροι με μεγάλη συγκέντρωση εργαζομένων σε συνδυασμό με κλειστά γραφεία, αρκετές αίθουσες συσκέψεων μαζί με χώρους άτυπων συνεργασιών, χώροι ανάπαυλας και επικοινωνίας των εργαζομένων σε συνδυασμό με ήσυχους χώρους εργασίας. Η προτεινόμενη λύση οργάνωσε τον χώρο σε γειτονίες- τμήματα που αν και διαχωρίζονται μεταξύ τους και με τους χώρους κίνησης με ελεύθερους η κρυστάλλινους τοίχους επιτρέπουν να διατηρηθεί μία ενότητα στον χώρο ενισχύοντας την αίσθηση της συμμετοχής σε μία μεγαλύτερη ομάδα.

Αμπελόκηποι – Αθήνα

2000 m2