Διαμόρφωση ορόφου γραφείων στη Λ. Κηφισίας – 3
Σε όροφο 2000μ2 εγκαταστάθηκε η “Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας”. Το κτιριολογικό πρόγραμμα προέβλεπε εγκατάσταση 180 εργαζομένων σε διάφορες φάσεις με ποικιλλία διαφορετικών αναγκών των εργαζομένων στα διαφορετικά τμήματα. Η καταρχάς επιλογή της διοίκησης ήταν για ανοικτούς χώρους γραφείων (open plan). Η πρόταση στηρίχθηκε στην κεντρική τοποθέτηση των διαφορετικών χώρων συσκέψεων σε ένα χώρο που ορίζεται απο μία ελεύθερη καμπύλη που υλοποιείται με ξύλινη κατασκευή. Δίνεται έτσι η δυνατότητα στους εργαζόμενους στις διαφορετικές διευθύνσεις να διαταχθούν περιμετρικά, εγγύτερα στο φυσικό φώς και στις διευθύνσεις να διατηρήσουν την αυτοτέλειά τους. Συγχρόνως ο εκτεταμένος χώρος διαιρείται σε μικρότερες ενότητες εργαζομένων, πιο οικείες χωρίς να κατακερματίζεται ο συνολικός χώρος.

Αμπελόκηποι – Αθήνα

2000 m2