Εργοστάσιο στην Κηφισιά
Εργοστάσιο παραγωγής τροφίμων στη Κηφισιά. Κεντρικό ρόλο στο κτίριο κατέχει το κτίριο των γραφείων που αποτελεί και την είσοδο στο συγκρότημα των χώρων παραγωγής. Το κεντρικό αίθριο επιτρέπει τον φωτισμό του χώρου υποδοχής και κίνησης ενώ τα γραφεία είναι διατεταγμένα περιμετρικά. Επιφάνεια  9000μ2

Κηφισιά Αττικής

9000 m2