Κατοικία στη Φιλοθέη
Τριώροφη κατοικία στη Φιλοθέη σε σφηνοειδές τμήμα οικοπέδου με καμπύλη απότμηση και μικρό βάθος. Η εξασφάλιση ικανού υπαίθριου χώρου που να συνεργάζεται με τους εσωτερικούς χώρους της κατοικίας ήταν το βασικό ζητούμενο. Η προτεινόμενη λύση βασίζεται σε ένα διώροφο ημιυπαίθριο χώρο που αποτελεί συνέχεια του διώροφου καθιστικού χώρου της κατοικίας.

Φιλοθέη Αττικής

350 m2