Κατοικία στο Γέρακα
Διώροφη μονοκατοικία στον Γέρακα. Το μικρό συγκριτικά μέγεθος του γωνιακού οικοπέδου σε συνδυασμό με την πρασιά δημιουργούσαν μία λωρίδα ελεύθερου χώρου γύρω από το σπίτι που ήταν δύσκολο να αξιοποιηθεί. Ο διώροφος γωνιακός υπαίθριος χώρος που κατασκευάσθηκε αποτελεί συνέχεια τόσο της πρασιάς όσο και του βασικού καθιστικού χώρου, δίνοντας τη δυνατότητα τόσο στον κλειστό όσο και στον ανοικτό χώρο να αξιοποιηθούν καλύτερα.

Γέρακας Αττικής

250 m2