Κτίριο γραφείων στη Λ. Αλεξάνδρας
Μετατροπή υπάρχουσας τριώροφης πολυκατοικίας του μεσοπολέμου σε κτίριο γραφείων. Το κτιριολογικό πρόγραμμα απαιτούσε προσθήκη ενός ορόφου. Ο όροφος αυτός έγινε μεταλλικός σε εσοχή διατηρώντας τις βασικές χαράξεις των υπαρχόντων όψεων. Συγχρόνως, όμως, αποτελεί ένα πλήρες ανεξάρτητο τμήμα που επιτρέπει στο υπάρχον κτίριο να ολοκληρώνεται καθ’ύψος χωρίς την παρέμβαση της προσθήκης. Εσωτερικά δημιουργήθηκε ένα αίθριο που ενώνει τους διαφορετικούς ορόφους, φωτίζοντας τον εσωτερικό χώρο που λόγω της προηγούμενης χρήσης του ήταν αρκετά σύνθετος και δαιδαλώδης.

Λ. Αλεξάνδρας – Αθήνα

1000 m2