Διαμόρφωση ορόφου γραφείων στη Λ. Κηφισίας – 4
Γραφεία εκδοτικής εταιρείας. Ο αυξημένος αριθμός εργαζομένων σε σχέση με την διατιθέμενη επιφάνεια οδήγησε σε διάταξη ανοικτών χώρων εργασίας. Το κεντρικό καμπύλο συγκρότημα αιθουσών συσκέψεων οργανώνει την διάταξη των διαφορετικών λειτουργικών ενοτήτων.

Αμπελόκηποι – Αθήνα

800 m2