Κατοικία στη Νέα Πεντέλη
Κατοικία στη Νέα Πεντέλη σε οικόπεδο 1100 τ.μ. Το σπίτι αναπτύσσεται γύρω από 5 υπαίθριους χώρους (αυλές). Τα υπνοδωμάτια στεγάζονται σε ανεξάρτητο τριώροφο κτίριο που συνδέεται με τους χώρους υποδοχής με έναν διάδρομο που ορίζεται με τζάμι.

Νέα Πεντέλη Αττικής

300 m2