Αθηναϊκό Κέντρο Ερευνών και Μελέτης Ελληνικού Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Princeton
Ανακαίνιση διώροφου κτίσματος του 1935 και μετατροπή του σε χώρο υποστήριξης δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Princeton. Το κτίριο έχει ανακαινισθεί παλαιότερα και ο αρχικός του χαρακτήρας είχε αλλοιωθεί. Η ανακαίνιση είχε σαν στόχο την μέγιστη αξιοποίηση τών διατιθέμενων χώρων με την προσθήκη του απαραίτητου εξοπλισμού, σεβόμενη τον χαρακτήρα τόσο του υπάρχοντος κτιρίου όσο και του Πανεπιστημίου που φιλοξενείται σε αυτό. Οι επεμβάσεις στους υπάρχοντες χώρους ήταν ελάχιστες με εξαίρεση την είσοδο τον ακάλυπτο χώρο στο ισόγειο και το δώμα. Το ισόγειο θα φιλοξενήσει φοιτητές, ο όροφος καθηγητές ενώ προβλέπεται και αίθουσα ομιλιών και εκδηλώσεων στον όροφο.

Παγκράτι – Αθήνα

250 m2